mojry

projekt opakowania gry własnego autorstwa

los

"Los" -Mojra | plansza surowców

amfitryta

karty władców oraz surowce

japetus i dionizos

"Japetos" i "Dionizos" -przykładowe karty akcji

pan

"Theos: Pan" plakat promujący grę platformową 2D o treściach mitologicznych (będącej dyplomem artystycznym)

pontos

"Pontos" -karta królestwa

maga

koncept jednego z bohaterów gry autorskiej "Maga"

koncept gł. bohatera gry autorskiej

koncept gł. bohatera gry autorskiej "Mr. Frog"

koty

gra planszowa typu "Chińczyk"

egipt 1

projekt starożytnej komnaty do gry typu casual

mojrylosamfitrytajapetus i dionizospanpontosmagakoncept gł. bohatera gry autorskiej "Mr. Frog"kotyegipt 1